De toneelvereniging KNA te Hillegom is een amateurgezelschap dat al bestaat sinds 1930….

De geschiedenis

Op 12 april 1930, midden in de crisis, werd door de Rooms Katholieke Arbeidersbond ‘St. Deus Dedit’ een toneelvereniging opgericht voor het ‘gewone volk’ met de verheffende naam Kunst Na Arbeid. De bedoeling hiervan was de kunst, en daarmee de goede moraal, naar het volk te brengen.

Bij de oprichting werd bepaald dat er voor vrouwen geen plaats was in de vereniging, met als resultaat dat de vrouwenrollen door mannen werden ingevuld: dat was nog eens acteren. Op 12 november 1931 werd er speciaal door de geestelijkheid vrijstelling gegeven om een gastrolletje voor een vrouw open te stellen. De eerste vrouwelijke KNA actrice was het schoolmeisje Nellie Weijers. Drie jaar later mocht de eerste volwassen vrouw meespelen, en nog wat jaren later mochten alle vrouwen toetreden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er niet gespeeld, en na deze periode moest KNA, net zoals zoveel dingen, van de grond af worden opgebouwd. Na de oorlog is KNA vooral blijspelen en kluchten gaan spelen, maar voor de oorlog werden er voorzamelijk melodrama’s gespeeld. Vlak voor en tijdens de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werden er veel wedstrijden gedaan tussen toneelverenigingen: zogenaamde concoursen. KNA organiseerde er eentje in 1946 ter gelegenheid van het derde lustrum. Dit waren avonden waarin toneelverenigingen uit de buurt als ‘Nut en genoegen’ en ‘Nut en vermaak’ uit Lisse, ‘Amicitia’ uit de Zilk en ‘Door eendracht sterk’ uit Heemstede. Het was het gebruik dat iedere toneelvereniging een vaandel meebracht die werd behangen met de lauwertakken die men had gewonnen. Het vaandel werd meegedragen in katholieke processies. Het vaandel van KNA is nu deel van de Hillegomse historie en is dan ook toepasselijk in het bezit van ‘Vrienden van oud Hillegom’.

En nu, ruim 85 jaar na de oprichting, bestaat de vereniging nog steeds; en dat is geen geringe prestatie!